Elektronisk möbellåsning


XBOs systemlösningar möjliggör även elektronisk låsning till möbler, butikdisplay eller barskåp. Med samma kort kan personal säkra upp viktiga dokument eller dyrbara varor. Låssystemet är integrerat i möblerna som t.ex. skjutdörrar, hurtsar eller skåp. Läsaren kan placeras dold eller synlig.