Elektroniska låssystem för badanläggningar 

Vi levererar smarta och funktionella systemlösningar till badhus som möjliggör ett smidigt flöde för gäster inom badanläggningen.
Med endast ett armband kan badgästen passera in i anläggningen, låsa in sina tillhörigheter, öppna dörrar och betala för mat, dryck eller andra tjänster inom anläggningen.
Innan badgästen lämnar anläggningen sker en kontroll av att eventuella inköp är hanterade innan armbanden automatiskt samlas in och man tillåts att passera ut genom anläggningen.

 

En systemlösning från XBO kan innefatta hela eller delar av nedanstående:
Biljettinköp

Online eller via self-service terminal

Armbandstilldelning

Automatisk utdelning av armband via armbandstilldelningsenhet

Entrélösning

Vändkors, gate eller grind

Behörighetskontroll

Entré
Passage
Dörr
Omklädningskåp
Värdeskåp
Receptionsskåp/Lådor

Kontaktlösa köp

Restaurang och cafe
Spa, övriga aktiviteter

Antibaktriell våtrumsinteriör

Omklädningsskåp Värdeskåp
Toalettbås
Skoställ
Rumsavdelare
Väggpaneler


Kundnytta

Ökade intäkter

  • Ökad försäljning av kontantlösa köp

Minskade kostnader

  • Lås och nyckelkostnader
  • Slitage
  • Personalkostnader

Ökad säkerhet

  • Behörighetskontroller
  • Minskad kontanthantering
  • Larm vid försök till inbrott i skåp
  • Minskar gäst-tid i omklädningsrum / ökad kontroll