Kontor och industri

ELEKTRONISKA LÅSSYSTEM FÖR KONTOR OCH INDUSTRI

Vår Work Place Locker lösning är unikt anpassad för dagens moderna krav på förvaringsflexibilitet på arbetsplatsen.
Oavsett om företaget har anammat ett ”agile workspace” eller kanske ”clean desk free seating” koncept eller rent av bara vill utöka alt. effektivisera sin förvaring har vi en systemlösning som passar behoven. Vi erbjuder marknadens mest flexibla elektroniska förvaringslåssystem. Vi kan leverera elektroniska låssystem för enkla fristående skåpsuppställningar där skåpen ligger ”offline” eller nätverkskopplade skåpsuppställningar som ligger ”online” kopplade mot en låsprogramvara och där samtlig förvaring inom en byggnad är sammankopplad beroende på kontorets funktionskrav. 

Fler fördelar

Skåpsuppställningar ”Offline” utan koppling till nätverk
Skåpsuppställningar ”Online” med central administration via webinterface
Kombination av fristående skåpsuppställningar som ligger offline/online inom samma kontor
Inga batteribyten
Personliga eller fria skåp
Flexibel sökfunktion för användningshistorik
Flexibla öppningsmöjligheter
Reducerad nyckelhantering
Ökad yteffektivisering
Ökad säkerhet