Vill du veta mer? Välj en av våra branscher.

Expertis

Vårt breda leverantörsutbud och expertis möjliggör att vi kan erbjuda väl paketerade, attraktiva, kundspecifika lösningar inom respektive segment.

Installation

Vi har lång erfarenhet av installationsarbete i varierade miljöer, både inomhus och utomhus, inom våra respektive affärs- och produktområden.

Konsultation

Du som kund kan känna trygghet i att XBO tar ansvar för att hela den operativa processen löper på smidigt vid övergången från ett befintligt till någon av våra system.

Support

Vi är med från projekteringsfasen tills att det nya systemet är driftsatt och finns även med som support under hela processen såväl som när allt är färdigt och på plats.

Välkommen till XBO

Vi är ett leverantörsoberoende företag med över 20 års erfarenhet av projektering, projektgenomförande, installation, service och support av kundanpassade elektroniska entré, lås- och accesslösningar för hotell, badhus, företag med flera områden.