Komplettera ditt elektroniska låssystem med passagekontroll

En läsare för passagekontroll kan till skillnad från ett elektroniskt lås hantera tusentals passager dagligen och även kontrollera både in och utpassage. Passageläsaren kan kontrollera olika typer av låsning exempelvis elektrisk låst entré, hiss, vändkors/grind och parkeringsbom.

I tillägg kan ett flertal funktioner aktiveras vid passagen, såsom bortkoppling av larm, aktivering av kamera, betalkontroll, passageräknare eller revalidering. En passagekontroll kan hantera både ut och inpassage med hjälp av kortläsare. I vissa fall sitter passagen i en utrymningsväg och måste då kompletteras med utrymningsbehör eller integration till brandlarmsystem. Revalidering är en funktion där kortet med automatik får uppdaterad funktion vid passagen, t.ex. förlängd giltighetstid.

Aktiv/passiv (Online/Offline)

För ett normalt elektroniskt låssystem räcker det oftast med passiv passagekontroll. Det innebär att accesspunkten är frikopplad till systemet och programmeras med givna parametrar, t ex vilka får passera, när får de passera och vad ska hända vid passage. För att uppdatera läsaren krävs att personalen programmerar om parametrarna i systemet och uppdaterar enheten med en bärbar enhet.

Onlineläsare är direkt kopplade läsare som i realtid kan uppdateras från systemet. Det innebär maximal och snabb säkerhet men ställer höga krav på kommunikation och nätverk. I vissa system ligger alla parametrar i en central databas och nyckelkortet är endast en identitetshandling utan inprogrammerad data.