Sportanläggningar

XBO distribuerar access-system till sportanläggningar

XBO är distributörer för ett antal säkerhetslösningar till sportanläggningar. Dessa accessystem utvecklat specifikt för dessa verksamheter och har många installationer över hela Europa. XBO levererar också skåpssystem samt utrustning till omklädningrum.

Gästen/medlemmen erhåller ett RFID armband eller RFID kort. Armbandets unika kod läses in av entrésystemet som är integrerat med XBOs accessystem. Gästen passerar därefter systemets vändkors och kan använda armbandet för att låsa och öppna sitt skåp. Kontrollenheten till skåpslåsen kan hantera ett flertal skåp och kan kopplas så att personalen kan kontrollera/öppna skåp centralt. (T.ex. inbrottslarm eller tidstyrd öppning för städning) Skåpslåsen kan monteras i befintliga skåp eller förmonteras direkt i nya skåp.

Många funktioner i ett armband

Ge gästen access till olika avdelningar som omklädningsrum, gruppträningssalar, olika banor inom anläggningen etc. Behörigheten kopplas till gästen vid ankomst alternativt som ett klippkort som köps i förväg. Köp av produkter i automater, tid i solarie eller ”spontanköp” av tillgång til exemplvis spáavdelning. Köpterminalen visar beloppet och kräver en bekräftelse innan köpet genomförs. Kortet kan även anvädas för köp av varor, mat eller dryck i bemannad kassa shop, restauranger eller bar och sker via anläggningens kassasystem som i integration till systemet identifierar köparen. 

Inne i anläggningen kan informationsterminaler sättas upp som direkt visar utförda inköp, summa kvar på kortet (om betalt i förväg). Vid utpassage betalar gästen sina inköp eller får tillbaka eventuell ej utnyttjad kredit. Om betalning inte är klar släpper inte vändkorset inte ut badgästen. Armbandet måste återlämnas i returautomaten innan utpassage kan ske. Systemet kan lätt ta fram masterkort med anpassad 

Varför?

  • Elektroniska skåpslås optimerar skåpsanvändandet och underhållskostnaden
  • Elektronisk access ger en trygg och modern profil på anläggningen
  • Kontaklösa köp ökar omsättningen i anläggningen både för varor och funktioner
  • Gedigna skåp med valfri design med automatisk stängning minimerar driftkostnader såsom skadade dörrar, bucklor eller rost