Vård och omsorgsboenden

ANPASSADE LÅSSYSTEM FRÅN XBO

Systemet finns installerat på ett flertal äldreboenden och vårdinrättningar runt om i Europa. Systemetbaseras på RFID teknologi och har såväl dörrterminaler som passiva och aktiva kortläsare. Det finns även ett antal specialkomponenter, som passar vård och äldreboenden.

Vårdtagarens funktioner

Systemet baseras på RFID kort eller ”taggar” med information om den boende såsom rum och behörighet inom boendet. Den boende får sin tag programmerad med behörighet från systemets dator/kortkodare. Systemet klarar även av att flera personer bor på samma rum men har olika tider. Den boende kan säkerhetsregla låset så att städpersonal får en varning om att dörren är i ett reglat ”stör ej” läge. Denna funktion kan däremot alltid förbigås med rätt personalkort som en säkerhetsåtgärd för vårdtagaren. Vid en eventuell utrymningsincident använder den boende handtaget som öppnar låset även om det är säkerhetsreglat. Taggen eller kortet kan i tillägg även användas att öppna entréer, hissläsare, läsare mellan olika avdelningar, lås på garderober eller övrig förvaring i sitt rum.

Fördelarna för den boende

 • Systemet baseras på RFID kort eller ”taggar” med information om den boende såsom rum och behörighet inom boendet. 
 • Den boende får sin tag programmerad med behörighet från systemets dator/kortkodare.
 • Systemet klarar även av att flera personer bor på samma rum men har olika tider. 
 • Den boende kan säkerhetsregla låset så att städpersonal får en varning om att dörren är i ett reglat ”stör ej” läge. Denna funktion kan däremot alltid förbigås med rätt personalkort som en säkerhetsåtgärd för vårdtagaren. 
 • Vid en eventuell utrymningsincident använder den boende handtaget som öppnar låset även om det är säkerhetsreglat. 
 • Taggen eller kortet kan i tillägg även användas att öppna entréer, hissläsare, läsare mellan olika avdelningar, lås på garderober eller övrig förvaring i sitt rum.

Fördelar för personal

 • Ett personligt kort med behörighet till anläggningens alla utrymmen och funktioner.
 • En lättanvänd programvara ger personalen möjlighet att ändra behörigheter eller tider.
 • Online läsare för omedelbar access i kombination med offlineläsare för ekonomisk installation.
 • Möjlighet att läsa av låset eller korten för kontroll av anläggningens säkerhet med hjälp av systemets bärenhet.
 • Låset drivs av vanliga batterier med en lång livslängd och batterivarning för personal.
 • Kostnad för borttappade metallnycklar och cylinderbyten elimineras helt.
 • Elektronisk låsning till dörrar, entréer, förråd, skåp, möbler och hissar.